Brønner og utdanning

Det er gode penger i kaffen, men de havner ikke der de skal. King Coffee mener at vi som tjener penger på kaffen har en forpliktelse til å bidra til bærekraftig utvikling i land der kaffen dyrkes.

Våre forretninger endrer menneskers liv. King Coffee har allerede finansiert vannstasjoner til tre landsbyer, og mer en 1200 mennesker får oppleve at “vann endrer alt”. I oktober 2020 finansierte vi et utdanningssenter i Uganda gjennom et samarbeid med Plan Norge. Vi bidrar  i et prosjekt som vil gi  bedre fremtidsutsikter for 4000 jenter og gutter.
 

​​

  • De tre første månedsleiene for kaffemaskinen går uavkortet til Kirkens Nødhjelp som bygger brønner og vannstasjoner i Etiopia - kaffens hjemland.
    Det koster i overkant 100 000,- å bygge et slikt vannpunkt. 
     

  • Vi gir 10,- per kilo kaffe til Plan som bruker midlene til å gi barn muligheter gjennom å bygge utdanningssentre.  
     

Dette gjør godt og det oppleves meningsfullt. Begge prosjektene er bærekraft fra øverste hylle og tilhører  FN sin gold standard for FN´s bærekraftsmål. Gjennom modellen vår bidrar alle våre kunder, og blir en del av dette. Vi sørger for dokumentasjon og historiefortelling som vi deler med våre kunder. 

Alt dette hadde ikke vært mulig uten våre flotte kunder - jo flere som er med, jo raskere endrer vi verden!