BRØNNER OG UTDANNING

Det er gode penger i kaffen, men de havner ikke der de skal. King Coffee mener at vi som tjener penger på kaffen har en forpliktelse til å bidra til bærekraftig utvikling i land der kaffen dyrkes.

Våre forretninger endrer menneskers liv. King Coffee har snart finansiert to brønner og hver brønn gir vann til 500 mennesker som alle får oppleve at “vann endrer alt”. I oktober 2020 vil vi ha fullfinansiert  et utdanningssenter i Uganda gjennom et samarbeid med Plan Norge. Vi bidrar  i et prosjekt som vil gi  bedre fremtidsutsikter for 4000 jenter og gutter.
 

  • De tre første månedsleiene for kaffemaskinen går uavkortet til Kirkens Nødhjelp som bygger brønner.
    En brønn koster kr 100 000,- å bygge. 
     

  • Vi gir 10,- per kilo kaffe til Plan som bruker midlene til å bygge et utdanningssenter i Uganda.  

 

Dette gjør godt og det oppleves meningsfullt. Begge prosjektene er bærekraft fra øverste hylle og tilhører  FN sin gold standard for FN´s bærekraftsmål. Gjennom modellen vår bidrar alle våre kunder, og blir en del av dette. Vi sørger for dokumentasjon og historiefortelling som vi deler med våre kunder. 
 

------  for byens beste kontorkaffe  ------

------  Kontakt King Coffee  ------

følg oss på                           ,
                , eller kontakt oss 

Kaffeprat : 4000 3331

Serviceprat : 4000 3335   

Miljfyrtarn-norsk-farger.png
King Coffee er medlem i Grønt Punkt Norge

NB! Vi har ny adresse:

Telenor Arena, inngang 5. 7. etg.

Widerøeveien 1, 1360 Fornebu, Norway

©2020 : King Coffee AS