Søk
  • Asgeir Vikanes

King Coffee nominert til klimapris

Bærum skal være en klimaklok kommune i 2020 og bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Mobilisering av hele bærumsamfunnet er nødvendig for å oppnå målene.


Klima- og miljøprisen skal inspirere og heie fram nye ideer og tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp, samt skape nytenking i kommunens eget klima- og miljøarbeid.

Bærums klima- og miljøpris tildeles noen som gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt bærumssamfunn.


De nominerte:

  • Julie Winge utvikler i samarbeid med Snøhetta en mal for bærekraftige boligkonsept der beboerne kan leve en grønn livsstil.

  • Øvrevoll Galopp med 200 hester, har målsetting om å bli en fullverdig miljøbedrift med blant annet innovativ håndtering av hestemøkk som går til utvinning av pellets eller kompost.

  • Stabæk Fotball som tilbyr transport av ca. 190 barn fra 7–12 år, 5 dager i uken, i minibusser fra 11 skoler i nærområdet til fotballtrening på Nadderud og hjem igjen etter trening, i samarbeid med Bærum kommune og Ruter.

  • King Coffee bidrar til hele 11 av FNs bærekraftsmål. All kaffe er 100 prosent bærekraftig sertifisert, klimakompensert og fossilfritt brent. King Coffee har kun elektriske kjøretøy, komposterbare avfallsposer og minimum 50 % av de ansatte skal være mennesker med hull i CV/utenfor arbeidslivet.

https://www.budstikka.no/nyheter/fire-kjemper-om-klimapris-til-300-000-kroner/532!/

30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle