Søk
  • Asgeir Vikanes

Klima og miljøpris til King Coffee

Kommunens klima- og miljøpris ble delt ut på verdens miljødag 5. juni.


«Klimaklok 2019» skulle tildeles personer, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt bærumssamfunn.


De fire nominerte til prisen var:


Øvrevoll Galopp

Stabæk Fotball

Idun Winge

King Coffee


Ordfører Lisbeth Hammer Krog annonserte Stabekk-bedriften King Coffee som vinneren av årets pris.


Utdrag fra juryens begrunnelse:


Juryen er imponert over King Coffee sitt helhetlige syn på klima, miljø og inkludering. De har tatt hensyn til hele produksjonskjeden for kaffe, med et kritisk blikk og en bærekraftig vurdering av råvarer, transport, omsetning, distribusjon og håndtering av avfall. King Coffee bruker overskuddet til å støtte Plan og Kirkens Nødhjelp prosjekter. King Coffee samarbeider også med Gruten som samler inn kaffegrut som blir brukt i dyrking av lokal og kortreist østerssopp. King Coffee er med sin virksomhet med på å gjøre næringslivet i Bærum mer opptatt av, og oppmerksomme på, eget klima- og miljøansvar.

Enstemmig jury

Juryformann, Morten Skauge (H), støtter fullt ut de positive ordene fra ordføreren og mener King Coffee fortjener prisen.


– Det kom inn mange gode forslag på kandidater, men det er en enstemmig jury som står bak beslutningen om å tildele Bærum kommunes klima- og miljøpris for 2019 til King Coffee, forteller Skauge, og fortsetter:


– King Coffee fremstår som en foregangsbedrift for hvordan man kan ta i bruk markedet til å ta klima- og miljøansvar lokalt, med globale ringvirkninger. Virksomheten oppfyller flere av de viktigste målsetningene i kommunens klimastrategi, blant annet involvering av innbyggere og næringsliv og utvikling av ny teknologi og klimavennlige løsninger.

78 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle