Bærekraftsrapport - Utdanning

Endelig kan vi dele med dere informasjon om vårt prosjekt i Uganda:

  • Prosjektet hjelper 4000 jenter og gutter i alderen 0-8 år.

  • Bl.a lære barna om likestilling, gi kognitiv, sosial og emosjonell utvikling.

  • Gi omsorg og gjøre barna forberedt til skolegang.

  • Gi 200 foreldre kunnskap og holdninger som støtter barnas utvikling.